O spoločnosti

HEIZER OPTIK s.r.o.

Kto sme

Naše riešenia, činnosti a myslenie smerujú a spájajú už dnes s budúcnosťou. Starostlivý a dôsledný prístup ku kvalite pomáha spoločnosti udržať si svoje postavenie na trhu. Spokojnosť zákazníka s profesionálnym prístupom a kvalitou je prioritou číslo jedna, naším cieľom sú nulové chyby a zvýšenie hodnoty v riešeniach a prístupe ku zákazníkovi. Podporujeme zlepšenie účinnosti individuálnych zručností a zdieľanie osvedčených postupov v rámci celej skupiny Heizer Optik.
Skupina spolieha na odborné znalosti jej pracovníkov. Títo ľuďia poskytujú riešenia a služby, ktoré prinášajú hodnoty pre všetkých obchodných zákazníkov. Uznávajúc, že sú naším najcennejším kapitálom, sme neustále pripravený investovať do našich ľudí, zabezpečiť, aby naše organizačné zložky podporovali ich individuálne zručnosti, schopnosti a očakávania. Vnímame kvalitu našich ľudských zdrojov a ich manažment ako zásadné pre úspech nášho podnikania.

15 rokov činnosti

Realizujeme výstavbu infraštruktúry mnohých popredných telekomunikačných operátorov. Skupina Heizer Optik poskytuje kompletné riešenia sietí s optickými vláknami ktoré prinášajú rozsiahly sortiment služieb pre vaše telekomunikačné potreby. Spolu s našimi skúsenosťami z výstavby, prevádzky a návrhov sietí Vám poskytneme systém riešenia na mieru.
Pätnásť rokov činnosti spoločnosti Heizer Optik predstavuje hodnoty, podľa ktorých sa vedenie firmy orientuje a na ktorých stavia ďalší rozvoj. Firma vidí trvalosť, profesionalitu a dôslednosť ako neodmysliteľnú obchodnú zodpovednosť. Trvalá účinnosť a úspech predpokladá plánovane myslieť a dlhodobo predvídať. Pritom je dôležité sústrediť sa na pevné základné hodnoty ako partnerstvo, inovácie a tímová práca. Zamestnanci pre Vás pracujú v dobre organizovaných tímoch terénnych služieb a služieb technickej a technologickej podpory. Snažíme sa hlavne o zaistenie osobného kontaktu, ktorý vďaka skúsenostiam a podpornému servisu, prekračuje rozsah bežného prístupu a starostlivosti o zákazníka.
 

optické vlákna

Najkritickejšia investícia do Vašej siete sú optické vlákna, každé vlákno sa stáva pre najbližšie roky zdrojom Vašich príjmov. HEIZER OPTIK pristupuje k sieti so zreteľom k tomu, že každé vlákno je jadrom Vašej investície a zaobchádza s vláknami ako s najdôležitejším aktívom vo Vašej sieti. Naším úprimným jednaním si vytvárame dôveru u svojich obchodných partnerov. Chováme sa k sebe s rešpektom a snažíme sa o otvorenú komunikáciu aj pri iných pohľadoch. Tým si vytvárame trvalé vzťahy, ktoré využívame ako partneri. Kreativitou a flexibilným myslením vypracovávame inteligentné na trh orientované riešenia a zaručujeme stály ďalší vývoj a optimalizáciu našich výkonov, procesov a služieb. Tvoríme férové spoločenstvo so vzájomnou podporou. Smerujeme našu energiu a individuálnu silu na spoločné úlohy. Náš tím má úspech pretože sa každý priznáva ku svojej zodpovednosti. Naše myslenie a činnosť je smerovaná na trvalý úspech spoločností a programov skupiny Heizer Optik. Ak máte akékoľvek otázky, alebo chcete ďalšie informácie o našich projektoch, produktoch a službách , alebo ak by ste chceli diskutovať o potenciálnych iniciatívach a domnievate sa, že Vám vieme pomôcť, neváhajte sa na nás obrátiť. Sme vždy pripravení riešiť požiadavky našich partnerov kdekoľvek a kedykoľvek nás potrebujú.
 

15-ročná história HEIZER OPTIK s.r.o. a jej dcérskych spoločností predstavuje nepretržitý a trvalý zdroj skúseností smerujúcich k odborne profesionálnemu prístupu k optickým vláknam a komponentom zabudovaným v optických sieťach.