FTTx (Fibre to the x)

Optické prístupové siete FTTx (Fibre to the x)

Spoločnosť HeizerOptik s.r.o. v rámci programu optických prístupových sietí FTTx sa zaoberá prevažne budovaním prenosovej časti siete (sieť z optických vlákien) v ktorej rámci Vám poskytne:

 • konzultácie projektov
 • spracovanie štúdií s optimalizáciou návrhu a parametrov siete
 • rozbor variant a volba vhodných technologických častí siete
 • zvolenie technologie a strategie výstavby/servisu siete
 • vypracovanie podrobného realizačného projektu
 • zabezpečenie dodávok technologických častí siete a zariadení
 • inštalácia
 • záverečné merania a preberacie konanie
 • technická podpora v prenosovej časti pri uvedení do prevádzky
 • servis a údržba
 • upgrady a rozširovanie siete

Optické prístupové siete FTTx (Fibre to the x)

V súčastnosti na telekomunikačnom trhu neustále rastú nároky na prenosovú kapacitu a zaistenie širokopásmových služieb a preto je optické vlákno jednoznačne najperspektívnejší prenosový prostriedok. Technológia optických vlákien je už takmer samozrejmosťou pri budovaní transportných medzimestských a metropolitných sietí.
Pre prevádzkovateľov telekomunikačných sietí je najperspektívnejšie prísť s dlhodobou víziou poskytovania lepších (rýchlejších, kvalitnejších, viac štrukturovaných) služieb, prístupných velkému počtu zákazníkov, čomu jasne nahráva nasadenie technológie FTTx, ktorej cieľom je priblížiť optické vlákno ku koncovému užívateľovi širokopásmového (Broadband) pripojenia a služieb. V optických prístupových sieťach budovaných technológiou FTTx možno poskytnúť skutočne kvalitnú ponuku služieb Triple play (telefón – televízia – internet)//( VoIP-IPTV-Broadband internet-IPccTV).
Projekty FTTx sa rozlišujú podľa toho kam sa až s optickým vláknom dostaneme smerom k užívateľovi:

 • FTTC Fibre to the Crub - vlákno „k okraju chodníka“
 • FTTCab Fibre to the Cabinet - vlákno ku kabinetu
 • FTTP Fibre to the Premises - vlákno k areálu
 • FTTB Fibre to the Building - vlákno k budove
 • FTTH Fibre to the Home - vlákno do domu
 • FTTBus Fibre to the Business - vlákno k firme (obchodu)
 • FTTO Fibre to the Office - vlákno do kancelárie
 • FTTD Fibre to the Desk - vlákno na stôl .......... atď.

Cieľom budovania siete FTTx by malo byť nielen pripojenie komerčných organizácií ako sú firmy, banky, hotely, ale aj pripojemie inštitúcií nekomerčného verejného charakteru ako sú miestne úrady a inštitúcie, školské zariadenia,cirkevné budovy a pod. a v neposlednom rade pripojenie všetkých domácností v obytných budovách a rodinných domoch.
Z toho vyplýva, že výstavba optickej metropolitnej prístupovej siete sa stane najdôležitejšou progresívnou a rozvojovou investíciou v mieste vzniku.
Technické riešenie všeobecne
Optické prístupové siete sa budujú v dvoch základných topológiách: