Fibre Instal

Fibre Instal – inštalácie v optických sieťach

Najkritickejšia investícia do Vašej siete sú optické vlákna, každé vlákno sa stáva pre najbližšie roky zdrojom Vašich príjmov. HEIZER OPTIK pristupuje k sieti so zreteľom k tomu, že každé vlákno je jadrom Vašej investície a zaobchádza s vláknami ako s najdôležitejším aktívom vo Vašej sieti.

Optické káble a zväzky dodávame a montujeme v single módovom (SM) aj v multi módovom (MM) vyhotovení s vláknami spĺňajúcimi odporúčania ITU G652, G655 a G657. Vyššie uvedenou ponukou spoľahlivo realizujeme výstavbu diaľkových optických káblov (backbone network), tranzitné WAN (Wide Area Network) siete i miestne LAN (Local Area Network) siete. Veľkomestské (metropolitné) prístupové MAN (Metropolitan Area Network) siete sme začali ako prvý na slovenskom trhu budovať na báze najmodernejšej technológie FTTx (Fibre to the „x“, kde x = „H“-Home, „B“-Building, „D“-Desk ... a pod.) s využitím optických vláknových zväzkov, ktoré tvoria základný progresívny nástroj s možnosťou efektívneho rozbočovania a vyvedenia optickej kapacity systémom SIROCCO ktorý je chránenou značkou výrobcu fy PRYSMIAN GROUP.

Dodávku a montáž optických káblových súborov realizujeme kvalitnými komponentmi výrobcov fy Tyco, Corning, Pirelli, Prysmian.

Pre montáž optických káblov t.j. zváranie optických vlákien a ich meranie používame najmodernejšiu techniku - plnoautomatizovanú zváračku fy FUJIKURA a meracie prístroje fy EXFO. Reflektometer FTB 400 (vlastníme viacero súprav) a merací prístroj FOT 922 (FAST TEST) využívame k reflexným a priamym meraniam optických káblov a zväzkov po montáži na vlnových dĺžkach 1310nm, 1550nm a 1625nm. Tieto meracie prístroje nám zároveň umožňujú vypracovať meracie protokoly, pomocou ktorých môžeme dokladovať kvalitu vykonaných prác. Taktiež vlastníme aj niektoré pomocné zariadenia ako sú napríklad mikroskopy na identifikáciu znečistenie konektorov, hovorová súprava na dorozumievanie sa cez optické vlákno, káblový hľadač a sondu používané pri lokalizácii poruchy HDPE rúry a taktiež disponujeme hľadačom identifikovateľných markrov od fy 3M.

Meracia a zváracia technika:

Spoločnosť HEIZER OPTIK, s.r.o. disponuje meracou technikou na meranie optických vlákien, ktorá umožňuje realizovať všetky potrebné merania počas montáže optických káblov i záverečné merania optických kábelových sietí. Okrem meracích súprav EXFO FTB-400 a FTB-200 (Emulačný software ToolBox 6.25.0.965-B) s modulmi OTDR (Dynam. Rozsah 37,5/35,5 dB na 1310nm a 1550nm; FC/APC port) a modulmi automatickej priamej metódy (automatické obojsmerné meranie FAST-TEST na 1310nm a 1550nm za 30 sec.; dynam. rozsah >39dB) a ručného aut. mer. prístroja FOT-922 (automatické obojsmerné meranie TAST-TEST na 1310nm a 1550nm za 30 sec.; dynam. rozsah >39dB; zabudovaný vizuálny zameriavač porúch na 850nm), vlastníme aj merací park ktorý plne umožňuje identifikáciu porúch na optických vláknach, HDPE rúrach ako aj vyhľadávanie optických káblov v teréne, napr.: Hľadač elektronického kalibra RADIODETECTION SL2 07 na lokalizáciu poruchy na HDPE rúre, hľadač markrov 3M EMS ID 1420E na vyhľadávanie identifikovateľných markerov, Mikroskop – video kamera EXFO P5 -identifikácia znečistených konektorov, zdroj viditelného žiarenia PocketPal Fault Vizual Locator FLS240 na vizuálne vyhľadávanie porúch napr.v rozvádzačoch.
Optické vlákna spájame (zvárame) špičkovými plnoautomatickými zváracími prístrojmi fy. FUJIKURA FSM 60S a FSM 70S. K uvedenej zváracej technike je k dispozícii samozrejme aj potrebné doplnkové vybavenie, lámačky či špeciálne náradie.