Fibre Ground

Fibre Ground – zemné práce a pokládky optických sietí

Zemné práce vykonáva dcérska spoločnosť Fibre Ground,s.r.o.. Je vybavená mechanizáciou k výkopu a konečnej úprave káblovej ryhy vo voľnom teréne, v zámkovej dlažbe i v spevnených betónových a asfaltových plochách. K pretláčaniu komunikácií je vybavená pneumatickým pretláčacím zariadením a mikrotunelovacím strojom Grudodrill. K výkonu zemných prác si v prípade potreby sama zabezpečuje rozkopávkové povolenie a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí. Okrem výstavby chrbticových a prístupových sietí v zložitých mestských podmienkach je s pomocou ryhovacích strojov a pokladača schopná zabezpečiť aj účinnejšiu výstavbu diaľkových optických trás vo voľnom teréne.

V rámci výstavby optickej infraštruktúry zabezpečujeme dodávky a odborne vykonávanú pokládku plastových káblových komôr fy ROMOLD, ktoré sú určené k uloženiu optických káblových spojok, optických káblových rezerv, mikrotrubičkového menežmentu a pod.. certifikát v PDF »

Strojový park skupiny HEIZER OPTIK plne spĺňa kritéria pre vybavenosť dodávateľa na pokládku a montáž optických kábelových trás v intraviláne a extraviláne, ako aj v ťažko dostupnom extraviláne. Okrem montážnych, nákladných a terénnych vozidiel disponujeme aj vysokozdvižnou plošinou pre práce v novom segmente na trhu – závesné optické siete FTTH a špeciálnou technikou (Fibre Ground,s.r.o.) na riadené mikrotunelovanie Grundodrill, k dispozícii sú ryhovacie stroje DitchWitch HT100, Dynapack 2000R a pokladač Dynapack 785.