Fibre Components

Fibre Components - Obchodná činnosť

Na Slovensku zastupujeme fy ROMOLD a FUJIKURA a ponúkame aj súčasti z portfólia produktov fy PRYSMIAN GROUP

  • fy ROMOLD ponúka predovšetkým polyetylénové kábelové komory na uloženie optickej infraštruktúry vrátane kompletného príslušenstva. V našom portfóliu je predaj výrobkov fy ROMOLD od zahájenia činnosti našej spoločnosti a vďaka kvalite týchto výrobkov zaujímame popredné miesto na trhu v uvedenom sortimente. Okrem predaja poskytujeme i odbornú inštaláciu a úpravu týchto komôr a sme schopní káblové komory inštalovať aj na už existujúce trasy OK
  • fy FUJIKURA renomovaný výrobca plne automatizovaných zváracích prístrojov. Dcérska spoločnosť Fibre Components, s.r.o. je výhradným zástupcom výrobcu zváračiek optických vlákien Fujikura na Slovensku. Podľa počtu zváraných vlákien (jednotlivé vlákna, alebo ribbonové vlákna) a typu použitého systému nastavenia vlákien, máme v ponuke niekoľko druhov zváracích prístrojov Fujikura. Rovnako sú v ponuke lámačky optických vlákien a ostatné príslušenstvo. Samozrejmou súčasťou dodávky je zabezpečenie školenia pre prácu s prístrojom, následný záručný i pozáručný servis, náhradné diely i aktualizácia ovládacieho softwaru. Zabezpečujeme i zapožičanie zváracích prístrojov počas servisu Vašich zariadení
  • fy PRYSMIAN (do roku 2006 PIRELLI) ponúka predovšetkým telekomunikačné káble a systémy pre výstavbu, montáž, prevádzku a údržbu optickej infraštruktúry vrátane kompletného príslušenstva. Fy PRYSMIAN realizuje v telekomunikačnej sekcii predaj predovšetkým v oblasti komponentov pre optické FTTx siete, ako sú optické minikáble a mikrokáble, mikrotrubičky a multi-rúry vrátane príslušenstva na ich spájanie a ukončovanie. Dôležitou obchodnou činnosťou našej spoločnosti je ponuka inštalácie optických vláknových zväzkov systémom SIROCCO, ktorý má fy PRYSMIAN chránený obchodnou značkou. Systém SIROCCO umožňuje najprogresívnejšie riešenie výstavy optickej metropolitnej siete.

Zároveň naša dcérska spoločnosť FibreComponents, s.r.o. ponúka kompletný sortiment optických komponentov pre výstavbu optickej infraštruktúry. Rozhodujúcim vplyvom pre tvorbu základného sortimentu komponentov, boli skúsenosti z výstavby a v neposlednom rade z prevádzky optických sietí, s dôrazom na overenú kvalitu komponentov. Vyhýbame sa distribúcii lacných, nekvalitných komponentov, nakoľko naše dlhoročné skúsenosti potvrdzujú, že lacné komponenty nie vždy zaručujú požadovanú kvalitu budovanej siete a neskôr nezmyselne zvyšujú prevádzkové náklady zákazníkov!
Fibre Components zastupuje na Slovenskom trhu renomovaných výrobcov ako ROMOLD, PRYSMIAN GROUP, FUJIKURA, DURA-LINE, JOHN GUEST a ďalších.

Ak máte dopyt, alebo záujem o nákup akéhokoľvek materiálu k optickým sieťam neváhajte nás kontaktovať. Viac informácií o ponúkaných komponentoch optických sietí získate priamo na webovej stránke www.fibrecomponents.eu