Fibre Blowing

Fibre Blowing – zafukovanie optických káblov

Spoločnosť HEIZER OPTIK, s.r.o. používa pri výstavbe optickej infraštruktúry najmodernejšie technológie. Ako renomovaný dodávateľ predmetného segmentu na slovenskom telekomunikačnom trhu ponúka naša spoločnosť odberateľom dodávku a montáž kompletného sortimentu vyrábaných optických káblov.

Ako jedna z mála firiem realizuje naša spoločnosť okrem zafukovania klasických optických káblov aj:

 • zaplavovanie OK a priplavovanie k OK v existujúcej trase
 • prifukovanie OK do jednej HDPE rúry k už existujúcej trase
 • zafukovanie viacerých elementov (2 až 7 či 9) do jednej HDPE rúry
 • prifukovanie viacerých elementov do už obsadenej HDPE rúry
 • zafukovanie optických minikáblov a mikrokáblov
 • zafukovanie optických vláknových zväzkov (technológia SIROCCO)
 • programovanie a vyhľadávanie identifikovateľných markerov

Spoločnosť HEIZER OPTIK, s.r.o. je vlastníkom CERTIFIKÁTU na montáž systému SIROCCO vydaného fy. PIRELLI a jej nástupcom fy. PRYSMIAN, ktorý nás na Slovensku stavia do pozície renomovaného dodávateľa uvedeného systému! //odkaz na certifikát//
Výstavbu optickej infraštruktúry realizujeme nasledovným sortimentom optických káblov a zväzkov:

 • Štandardné (klasické) optické káble – dodávka a montáž do maximálne vyrábaných priemerov
 • Optické minikáble – dodávka a montáž optických minikáblov (12 až 96 - 144 opt. vl.), Ø 3,00 – 8mm určených k zafúknutiu do mikrotrubičiek (Ø10/8mm, Ø12/8mm alebo Ø12/10mm)
 • Optické mikrokáble – dodávka a montáž optických mikrokáblov (2 až 12 opt. vl.), Ø 1,00 – 3,00mm určených k zafúknutiu do mikrotrubičiek (Ø5/3,5 až 10/8mm)
 • Optické vláknové zväzky – dodávka a montáž optických vláknových zväzkov (2, 4, 8, 12 opt. vl.), Ø1,00 – 1,40mm určených k zafúknutiu do mikrotrubičiek (Ø3/2,1 až 5/3,5mm a Ø7/4mm) s možnosťou efektívneho rozbočovania a vyvedenia optickej kapacity priamo k zákazníkovi

Podľa použitej alebo navrhovanej optickej infraštruktúry ponúkame zafukovanie:

 • Štandardných (klasických) OK - pomocou zafukovacieho stroja SAHLINS 3012 sme schopní zafukovať aj zaplavovať optický kábel od Ø9 mm až po Ø27mm. Podľa zložitosti terénu dokážeme takúto sieť vybudovať mesačne v rozsahu 100 - 160 km. Vo vybudovanej sieti dokážeme prifukovať k jestvujúcemu optickému káblu ďalší, resp. ďalšie optické káble alebo mikrotrubičky
 • Volných mikrotrubičiek, multi-rúr - zafukovacím strojom SAHLINS 3012 zafukujeme do HDPE rúry Ø32mm, Ø40mm alebo Ø50mm rôzne kombinácie mikrotrubičiek pričom uprednostňujeme kombinácie Ø10/8mm, Ø12/8mm alebo Ø12/10mm mikrotrubičiek a multi-rúry s rôznym počtom mikrotrubičiek Ø5/3,5mm
 • Optických minikáblov, mikrokáblov Pri použití zafukovacieho stroja Mikro-Jett od fy PLUMETAZ zafukujeme do mikrotrubičky Ø10/8mm, Ø12/8mm alebo Ø12/10mm, či Ø 14/10mm minikáble (12 až 96 opt. vl.,najnovšie až 144 vl.) od Ø 3,00 – 6,5-7,2mm
 • Optických vláknových zväzkov - pomocou systému SIROCCO zafukujeme 2, 4, 8 a 12 vláknové zväzky do mikrotrubičiek Ø5/3,5mm, alebo Ø7/4mm a tým dosahujeme aj viac možností odbočení ku koncovým bodom (podľa požiadavky zákazníka). Tento systém je pri budovaní optickej infraštruktúry určený výlučne „na poslednú míľu“ pričom sme s ním schopní dosiahnuť rovnako dlhú vzdialenosť zafukovania ako pri zafukovaní mikrokáblov. 2 a 4 vláknové zväzky sa zafukujú do mikrotrubičiek Ø3/2,1mm alebo Ø5/3,5 - Ø7/4mm; 8 a 12 vláknové zväzky sa zafukujú iba do mikrotrubičiek Ø5/3,5mm a Ø7/4mm. Výrobcovia zväzujú mikrotrubičky z dôvodu ich rozmerov do tzv. multi-rúr, ktoré sú vyrábané vo viacerých vyhotoveniach (do HDPE rúr, so zosilnenou stenou na priamu pokládku do zeme, armované a pod.)

Strojové a prístrojové vybavenie pre zafukovanie:

 • Na zafukovanie a zaplavovanie štandartných optických káblov, optických minikáblov a mikrokáblov, mikrotrubičiek a multi-rúr a systému Sirocco disponujeme špičkovou technikou fy SAHLINS a PLUMETTAZ. Zafukujeme pomocou odhlučnených vysokotlakových kompresorov ATLAS COPCO so zabudovaným chladičom vzduchu a odkaľovačom vody
 • Skrutkový kompresor ATLAS COPCO XAHS – 186 - odhlučnený vysokotlakový kompresor so zabudovaným chladičom vzduchu a odkaľovačom vody
 • Skrutkový kompresor ATLAS COPCO XAHS – 37 - odhlučnený vysokotlakový kompresor so zabudovaným chladičom vzduchu a odkaľovačom vody
 • Zafukovacie stroje Sahlins 3012 - univerzálny stroj na zafukovanie a zaplavovanie optického kábla od 9 mm do 27 mm alebo mikrotrubičiek a „sád“ mikrotrubičiek
 • Sada na zafukovanie SIROCCO zväzkov MID POINT BLOWING (kompresor, zafukovací stroj a príslušenstvo od Plummet) Zafukujeme zväzky vlákien s rozmermi 1mm a 1,4mm
 • Zafukovacie stroje MIKRO-JETT - od výrobcu Plumettaz na zafukovanie mikro a minikáblov od rozmeru 3mm do 8mm